top of page

Stefan Renvert

Infektioner vid implantat.

Denna föreläsning är för er som har patienter med implantat på praktiken. Även om implantatbehandling är en fantastisk behandlingsmöjlighet är det klart visat  att efter ca 10 år drabbas cirka 20 % av patienterna av peri-implantit. Föreläsningen kommer att belysa vilka åtgärder som man i praktiken kan vidta för att förebygga utvecklingen av peri-implantit. Vidare kommer diagnostik och olika behandlingsalternativ att redovisas med såväl kliniska fallpresentationer som med videosekvenser. Ett stödbehandlingsprogram kommer också att presenteras.

Målgrupp: Hela teamet

Orter

2019: Ystad 8/3

2018: Västerås 14/9

bottom of page