top of page

Professor Lars Sand

Tidig upptäckt av oral cancer räddar liv

När bör jag misstänka cancer i munnen? Vilka är riskfaktorerna för oral cancer? Vad gör jag om jag hittar något misstänkt på en patient?

Allmäntandvården är den allra viktigaste instansen för tidig upptäckt av oral cancer, och tidig upptäckt är helt avgörande för prognosen. Allmän screening diskuteras, och ny metoder utvecklas. Föreläsningen ger en presentation av olika aspekter på oral cancer: epidemiologi, etiologi, riskfaktorer, symptom, handläggning samt prognos.


Lars Sand är professor på Odontologiska fakulteten i Oslo, läkare, tandläkare samt specialist i Käkkirurgi.

Samtliga orter 2019

bottom of page