top of page

Lars Ramsköld

Tillbaka till våra rötter - endo eller implantat?
Möjligt och omöjligt i endodontins underbara värld

Aktuellt inom endodontin - från rotsprickor & CbCT till etik och nyheter på området. När valmöjligheten finns – endo eller implantat - så offras tyvärr många tänder i onödan. Indikationerna för extraktion minskar när man blir bättre på diagnostik, på att hitta och bedöma sprickor, på att förstå tandanatomi, på att hitta och behandla rotkanalerna, och på att restaurera på ett långsiktigt hållbart sätt. Här får ni ett spektrum av  aspekter – från allmängiltiga tips för den oerfarne till extrema specialfall som flyttar gränsen för det möjliga. Men var går gränsen för det kloka? För det etiska? Och vad är infektion – egentligen?  
Och vad är habitat?

Lars är filosofie dr, tandläkare - och endodontist på Brahekliniken i Stockholm

Orter 2018: Helsingborg 7/2, Stenungsund 8/3, Kalmar 22/3, Umeå 2779

bottom of page