top of page

Dr. Kresimir Simunovic

Modern laserunderstödd tandvård

Modern laserunderstödd tandvård

Laser är den nya vardagen på kliniken. Diskutera laser i allmänhet och på specialistenheten med de som kommit igång, och ta del av Kresimirs erfarenheter - lyssna till state of the art för den moderna laserkliniken! En internationell föreläsare med specialkunskap inom oral kirurgi. Dr. Kresimir Simunovic, DMD, MSc, Swiss Society of Oral Laser Application, Schweiz. Föreläsningen hålls på engelska.

Läs mer här - en intervju med Kresimir Simunivic på sid 32-33 i LA&HA Magazine

Ort 2018: Kalmar 22/3

bottom of page