top of page

Inger Spencer

Sterilen - kvalitetssäkrat & snabbare! 

Vårdrelaterade infektioner är ett stort bekymmer inom hälso- och sjukvården och skapar mycket lidande för patienter. Typen av ingrepp, operatörens aseptik och instrumentens renhet är självklart viktigt.  Här får du en genomgång av effektivare sterilarbete & kvalitetssäkring av hygienrutiner, moderna bricksystem och annat aktuellt inom hygienrutiner.

 

Det räcker inte längre med basala hygienrutiner! Hygien och smittskydd angår hela teamet i patientnära situationer, så väl som i klinikens alla stödfunktioner. Dessutom kan teamet spara tid med effektiva arbetsmetoder och rutiner!

Orter 2019: Ystad 25/1, Gävle 8/2 och Tylösand 27/9

Vett och etikett – att umgås med mikroorganismer

Vårdrelaterade infektioner är ett stort bekymmer inom hälso- och sjukvården och skapar mycket lidande för patienter. Typen av ingrepp, operatörens aseptik och instrumentens renhet är självklart viktigt. Tandvårdspersonal kan via sina händer och/eller kläder överföra smittämnen mellan individer.

Ett viktigt mål inom patientsäkerhetsarbetet är att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Det räcker inte längre med basala hygienrutiner! Hygien och smittskydd angår hela teamet i patientnära situationer så väl som i klinikens alla stödfunktioner.

Målet med seminariet är att ge kliniska tips: i behandlingssituationen, i sterilen, på hela kliniken och utanför kliniken.

Orter 2018: Helsingborg 7/2, Kalmar 22/3

bottom of page