top of page

Föreläsare 2017

Frida Boisen

Tandvården i en ny, härlig social media värld!

Frida Boisen är världsmästare i sociala medier och en av Sveriges mest omtalade och inspirerande mediepersonligheter.

Med entusiasm, kunnighet och positiv energi beskriver hon initierat dagens och morgondagens möjligheter och utmaningar i en ny fantastisk värld... och ger idéer för tandvårdens digitala marknadsföring och kundvård! Frida är digital chef på Bonnier Tidskrifter & krönikör på Expressen.

Professor Lars Sand

Så hittar du cancer i munnen

När bör jag misstänka cancer i munnen? Vilka är riskfaktorerna för oral cancer? Vad gör jag om jag hittar något misstänkt på en patient?

Allmäntandvården är den allra viktigaste instansen för tidig upptäckt av oral cancer, och tidig upptäckt är helt avgörande för prognosen. Föreläsningen ger en presentation av olika aspekter på oral cancer: epidemiologi, etiologi, riskfaktorer, symptom, handläggning samt prognos.
Lars Sand är professor på Odontologiska fakulteten i Oslo, läkare, tandläkare samt specialist i Käkkirurgi.

Dr  Álfheiður Ástvaldsdóttir

Kariesdiagnostik utan röntgenstrålning

Kariesdiagnostik i dag handlar inte bara om att hitta de manifesta kariesskadorna utan även de tidiga skadorna som kan behandlas utan invasiv behandling. Detta ställer andra krav på våra diagnostiska metoder. Ett antal nyare instrument har utvecklas för att kunna hitta och monitorera de tidiga kariesskadorna. Vi kommer att diskutera syften med kariesdiagnostik, visa olika diagnostiska instrument samt diskutera deras styrkor och svagheter.

Alfheidur är övertandläkare och Med Dr på Karolinska institutet, och håller denna föreläsning tillsammans med tandläkare Conny Abrahamsson.

Tdl Michael Karlsten

En orientering i Estetikens värld

Nästan all tandvård har en estetisk komponent. Terapiplanering och hur man kan tänka vid planering av ett fall med estetiska komponenter, olika opaciteter och skiktning av composite, fotografering, kommunikation  tandläkare-tekniker-patient, användbara tips samt mycket mer.

Marianne J Rose 

Se din praktik med nya ögon! 

Med belysning, färgval, vilka möbler du väljer och hur du placerar dem kan du förändra känslan på kliniken – så att kunden känner sig lugn och väl omhändertagen, och ni mår bättre på arbetsplatsen. Rummen formas med en medvetenhet som grundar sig i hur vi och vårt undermedvetna reagerar på vår omgivning. Med både teori och praktiska övningar i den gamla kinesiska läran om Feng Shui får du med dig en bra grund och redskap att använda både hemma och på er praktik!

Colin Moon

Arbetsglädje i praktiken 

.. eller ”Är de inte riktigt kloka dessa  svenskar?”

   

Colin Moon, en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare lär dig på ett underhållande sätt att ta kraft i de svenska kulturella styrkorna. Hur du först skaffa sig insikt om din egen kulturella bakgrund - och därefter alla andras för att öka förståelsen och undvika krockar mellan olika kulturer. Att hanterar olikheter i vardagen i en mångkulturell miljö och skapa strategier för att möta patienter, leda och samarbeta över kulturgränserna. 

Professor Per Vult von Steyern

Helhetsgrepp om det digitala arbetsflödet 

Framtiden är här - underlätta kliniskt, kvalitetssäkra! 

Scanning, digitala avtryck mm blir nu tandvårdsvardag. Men vilka system är färdiga och beprövade? När kan man använda vad och vad finns för begränsningar? Hur samarbetar labb-klinik på bästa sätt för bra resultat på både enklare och avancerad protetik med digitala hjälpmedel?

Tobias Karlsson

Ingenting är omöjligt

Tobias Karlsson, nominerad till Årets Talare – Genombrott 2016, känd bl a från Let´s Dance och Talang, ser till att skapa energi och glädje på Tandvårdsdagen med dans och livsklokheter. Allt är möjligt! Om skillnaden mellan att uppnå drömmen och finna lyckan - eller att finna lyckan och uppnå drömmen... Livet är inte alltid en dans på rosor, men alla kan uträtta stordåd i sina liv!

Lars Ramsköld

Tillbaks till våra rötter - endo eller implantat?
Möjligt och omöjligt i endodontins underbara värld

Aktuellt inom endodontin - från rotsprickor & CbCT till etik och nyheter på området. När valmöjligheten finns – endo eller implantat - så offras tyvärr många tänder i onödan. Indikationerna för extraktion minskar när man blir bättre på diagnostik, på att hitta och bedöma sprickor, på att förstå tandanatomi, på att hitta och behandla rotkanalerna, och på att restaurera på ett långsiktigt hållbart sätt. Här får ni ett spektrum av  aspekter – från allmängiltiga tips för den oerfarne till extrema specialfall som flyttar gränsen för det möjliga. Men var går gränsen för det kloka? För det etiska? Och vad är infektion – egentligen?  
Och vad är habitat?

Lars är filosofie dr, tandläkare - och endodontist på Brahekliniken i Stockholm

Övertandläkare Mattias Pettersson

Digital protetik – möjligheter och utmaningar

Föreläsningen kommer att belysa möjligheter och begränsningar av dagens intraorala scanningssystem för digitala avtryck. Fokus kommer att ligga på den kliniska erfarenheten av det största digitala scanningssystemen på den svenska marknaden. Processen mellan tandläkare och tandtekniker med digitala system. Hur ska vi arbeta idag och i framtiden med digitaliseringen inom tandvården? Vilka utmaningar står vi inför? Vad säger forskningen om den digitala tekniken? Talare: Mattias Pettersson, övertandläkare & specialist i oral protetik, Umeå universitet

Karin Sjögren

Riktlinjer för att ha roligare på jobbet

Vill du ha roligare på jobbet? Vill du följa de nationella riktlinjerna och samtidigt få nöjda patienter och kunder?

Då låter det som att du kommit rätt! Under Karins föreläsning får vi en tankeväckare hur vi med små medel och konkreta kommunikationsverktyg kan hitta arbetsglädjen och yrkesstoltheten som leder oss till framgång.

Karin är disputerad tandläkare, affärskommunikatör och lärare i motiverande samtal. Du kan läsa mer om henne här www.karinsjogren.se

Välkommen till en fartfylld timme tillsammans!

Flemming Brandt

Enklare klinikvardag med komposit och färgtagning

Praktiskt orienterad föreläsning med komposit och färgtagning i fokus, med tips till effektivisering av arbetsprocessen, och med Flemmings egna innovativa idéer. Flemming Brandt driver Østfyns Implantat- og Kirurgi klinik och är instiftaren av "Center for Odontologisk Videreudvikling" i Danmark. Flemming har hållt handson-kurser på sin klinik i över 15 år, och föreläser inom flera olika ämnen såsom protetik, kirurgi och komposit.

Orter: Malmö 26/1

Lennart Paulsson

Vår moderator och samtalsledare för dagen

Lennart Paulsson, är ett känt ansikte som vår populäre moderator på flera Tandvårdsdagar. Lennart är rankad som en av Sveriges bästa moderatorer. Han har en bakgrund från 20 år som ledare på SAS inom marknadsföring och försäljning. Han driver eget företag sedan sju år tillbaka inom mötesindustrin, är ordförande i Svenska Eventakademin, har skrivit två böcker om effektiva möten och brinner för just roliga och meningsfulla möten. Lennart stärker budskapen från talarna, är vårt språkrör för dig som deltagare, håller tiden och skapar den goda atmosfär som kännetecknar Tandvårdsdagarna.

Lennart Dageborn

ALLA MÅR BÄTTRE AV ETT VACKERT LEENDE !

Utseendeförbättrande tandbehandlingar blir allt vanligare. Tandbehandlingar för åstadkomma ökad estetik leder också oftast till bättre bettfunktion och gör därmed att man mår bättre både psykiskt och fysiskt. Kirurgi, ortodonti, implantat/ tandburen protetik och compositeterapi ? Ibland behöver vi använda allt. Vad behöver beaktas för att få ett gott estetiskt resultat ? Hur planerar vi fallet – samspel protetik, kirurgi och tandteknik.

 

Utredning. Planering. Vad behöver återskapas – ben, mjukvävnad. Var skall implantat placeras. Var skall tänderna stå?

Samspel mellan tandläkare och tandtekniker. Uppbyggnad av bettet med Waxup och Mock up.

Drillguides för korrekt implantatplacering.

Benbevarande åtgärder vid tandextraktioner.

Direktinstallation av implantat vid tandextraktion.

Direktbelastning av implantat vid tandextraktion. Hur formas den temporära kronan och när ?

Slutlig protetisk konstruktion cementerad eller skruvretinerad ?

Materialval för att uppnå god estetik. 

Cementeringsteknik. Avtagbar tandreglering för vuxna. Composite terapi- Vi bygger om tänderna!

 

Lennart Dageborn är privattandläkare verksam vid kliniken Implantatcentrum Syd/ Södertandläkarna i Växjö där han behandlat över 2000 implantatpatienter. Implantatprotetik- & implantatkirurgiutbildning och mångårig kursgivare. Certifierad för behandling i Ortodonti, och utbildad i kompositterapi. Medlem i AACD, SACD samt certifierad EAO.

Orter: Jönköping 6/4

bottom of page