top of page
ÅSa IMG_2349.jpg

Åsa Lindgren &

Maria Stiernstedt

Tandvårdsbranschen i förändring 

Maria Stiernstedt och Åsa Lindgren.

(Man kan anmäla sig till båda passen eller bara det ena)

 

Tandvårdsbranschen förändras både inom ägande och drift. Dental Business Group har förmånen att ha en unik position i branschen som ger värdefulla insikter gällande tandvårdsföretagens utmaningar och möjligheter. Under denna presentation ger vi er kunskap om vad ni bör prioritera för att vara hållbara, konkurrenskraftiga och ekonomiskt starka. 

 

  • Tandvårdsbranschen i förändring

  • Utmaningar för större och mindre tandvårdskliniker

  • Vägar att välja som småföretagare i tandvården

  • 7 områden att prioritera kommande 12 månader

 

 

Workshop - klinikutveckling

Maria Stiernstedt och Åsa Lindgren 

(Man kan anmäla sig till båda passen eller bara det ena)

Ta kontroll över utvecklingsarbetet- gör en klinikdiagnos

 

Detta pass fungerar för hela teamet,  eller delar av det. Vilka områden behöver just ni förädla för att bibehålla eller utveckla den klinik ni har idag? Med hjälp av ett diagnosverktyg får ni själva prioritera era viktigaste målområden för kommande sex till tolv månader. Samt få till realistiska aktivitetslistor för att nå era mål.
 

I det klinikdiagnostiska verktyget kommer ni bland annat att belysa;

a) Nuvarande kallelsesystem, aktiva/ inaktiva patienter

b) Digitala kommunikationskanaler

c) Teamutveckling, kompetensgap, arbete med ständiga förbättringar

d) Ekonomisk planering, kontroll och analys

Maria Stiernstedt och Åsa Lindgren, Dental Business Group, har bred erfarenhet av tandvårdsbranschen. De föreläser båda regelbundet och arbetar som rådgivare inom privat tandvård .

Du kan lyssna på Åsa och Maria på samtliga orter 2019

bottom of page